Generalforsamlingsreferat

 

Copyright © Rued Langgaard Selskabet

RUED LANGGAARD SELSKABET

Ved orglet i Ribe Domkirke 1942

 

 

Referat af generalforsamling 2015 i Rued Langgaard Selskabet

fredag d. 17. april 2015 kl. 17.30 på Ribe Kunstmuseum, Sct. Nikolaj Gade 10, 6760 Ribe

 

a) Valg af dirigent: domprovst Jens Torkild Bak

 

b) Formanden Henrik Rørdams beretning om selskabets virksomhed det forløbne regnskabsår

 

-Første år med festivalen under RLS

-RL Festival: Kunstnerisk leder Esben Tange fortalte om festival 2014

-September: Nightingale SQ kåret til Gramophone Young Artist of the Year

-Oktober: violinist Gunvors Sihms debut. Koncert i en fyldt DKDMs koncertsal med bl.a. kammermusik af Langgaard

-November: Esben Tange bog ”Mod Lyset”. Præsentationer i Ribe på Kunstmuseet og i Kbh i Litteraturhaus. Benedikte Damgaard, violin (i Ribe), Gunvor Sihm, violin (i Literaturhaus) Samira Dayyani, cello og Berit Johansen Tange, klaver

-Januar: Nightingale String Quartet nomineret til P2 Prisen for Langgaards kvartetter vol. 3

-Feb-mar: 4 dage på Folkeuniversitet v. BVN og Preben Albrechtsen ”RL – Skønhed og undergang” o. 20 deltagere.

-Rued Langgaard Udgaven (noder) er langt om længe kommet på plads med Bendt Viinholt Nielsen som redaktør. Der er bevilget 2,5 mill fra Velux Fonden, som sammen med 1 mill fra Augustinus sikrer arbejdsro i de kommende år. Samtidig er der lavet aftale med Wilhelm Hansen om udgivelse og distribution.

-Dacapo har lavet aftale med Wiener Philharmoniker om indspilning og koncertopførelser i Koncerthaus i Wien i 2017 og 2018. Sakari Oramo dirigerer.

-Juni: Minifestival i Diamanten 6.6.15 med 3 korte koncerter adskilt af to foredrag.

 

c) Sager, der på forslag af bestyrelsen eller medlemmerne ønskes behandlet: Intet

 

d) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: Birgitte Ebert fremlagde regnskab 2014, der blev godkendt.

 

e) Fastsættelse af kontingent: Stadig 160 kr. pr. person / 250 pr. husstand/institution

 

f) Valg af bestyrelse. Bestyrelsen består af Henrik Rørdam, Katrine Ganer Skaug, Flemming Friis, Preben Albrechtsen, Dagmar Warming og Birgitte Ebert. På valg er Flemming Friis, Preben Albrechtsen og Katrine Ganer Skaug. Preben Albrechtsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen opstiller Gunvor Sihm og Jens Cornelius. De valgtes begge to. Bestyrelsen består nu af Henrik Rørdam, Dagmar Warming, Katrine Ganer Skaug, Jens Cornelius, Flemming Friis, Gunvor Sihm og Birgitte Ebert.

 

g) Valg af revisor og revisorsuppleant: Dan Møller og Hans Henrik Brok-Kristensen

h) Eventuelt : Forslag om fremlæggelse af medlemsliste med navne. Hvervningsgaver og medlemsfordele diskuteredes.

Esben Tange fortalte om planerne for Rued Langgaard Festival 2015. Se også www.langgaardfestival.dk

 

18 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen indledtes med koncert kl. 16.30 på Ribe Kunstmuseum, hvor Berit Johansen Tange spillede klavermusik af Carl Nielsen (Chaconne) og Rued Langgaard (Insektarium og Som en tyv om natten). Værkerne introduceredes af Esben Tange. Der var gratis adgang og o. 80 tilhørere.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Rørdam som formand og Birgitte Ebert som kasserer/sekretær.